Fachrori Harap Keputusan Diambil Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat