Pejabat yang Dilantik Dituntut Adaptif dengan Tuntutan Tugas