Gebyar Al-Falah Jambi 2019, Hj Juniwati T Masjchun Sofwan: Ada Kesinambungan Pendidikan di Sekolah Al-Falah