Pembangunan Tugu Keris Siginjai Jangan Dikaitkan Dengan Politik